Üldeesmärgid

  1. Arendada lastel huvi eesti keele, rahvuslike tähtpäevade, kultuuri ja sümboolika vastu;
  2. Õpetada kuulama ja mõistma eesti keele kõla, tegema vahet eesti ja vene keelel;
  3. Arendada lastel oskus adekvaatselt reageerima lihtsamatele korraldustele/palvedele eesti keeles;
  4. Soodustada eesti keelse häälduse kujunemist lastel;
  5. Õpetada lastele eestikeelset sõnavara ja väljendeid;
  6. Julgustada lapsi järgi kordama eestikeelseid sõnu, vastata lihtsamatele küsimustele;
  7. Kujundada lastel valmidus suhtlemiseks eesti keeles;
  8. Kasutada eesti keele õpetamisel erinevaid õppetegevuse viise nagu laulmine, liikumine, mängud jne