Haridustehnoloog

Haridustehnoloog on spetsialist, kes toetab lapse arengut läbi STEAM-oskuste süsteemi.STEAM tähistab teadust, tehnoloogiat, keskkonda, keelt/kõnet, kunsti ja matemaatikat. STEAM-i lähenemise põhiidee on kombinatsioon tehnilistest probleemidest ja loomingulisest lähenemisest nende lahendamisele, mis on tuleviku tööturul hädavajalikud.

Need tunnid toimuvad eesti keeles! See on suurepärane võimalus õpetada lastele keelt läbi digitehnoloogia!!!! Tunnid toimuvad lastele alates 3. eluaastast!