Общие цели

  1. Arendada lastel huvi eesti keele, rahvuslike tähtpäevade, kultuuri ja sümboolika vastu
  2. Õpetada kuulama ja mõistma eesti keele kõla, vahet tegema eesti ja vene keelte vahel;
  3. Arendada lastel oskus adekvaatselt reageerima lihtsamatele korraldustele/palvedele eesti keeles;
  4. Soodustada eestikeelse hääldamise kujunemist lastel;
  5. Õpetada lastele eestikeelset sõnavara ja väljendeid;
  6. Julgustada lapsi korrata üksikuid sõnu, vastata lihtsamatele küsimustele;
  7. Kujundada lastel valmidus suhtlemiseks eesti keeles;
  8. Kasutada eesti keele õpetamisel erinevaid õppetegevuse viise nagu laulmine, liikumine, mängud jne