Digipädevus ja robootika

Maardu lasteaia Rukkilill üheks õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteks on laste digipädevuse alusoskuste kujundamine. Miks on oluline kujundada laste digipädevusi juba lasteaias? Meid ümbritseb iga päev tehnoloogia, lapsed puutuvad kokku kõikvõimalike digivahenditega varajasest east saadik, tunnevad ja käsitlevad neid palju rohkem ja osavamalt kui nende vanemad või õpetajad lasteaias. Tavaliselt piirduvad laste oskused digivahendite kasutamisel just mängudega: nt. nutitelefon, mängukonsool, millega saab laps ilma väljaõppeta hästi hakkama. Tänapäevased IT-teenused on kasutajasõbralikud ja intuitiivselt arusaadavad. Kuna meie maailm on iga aastaga elektroonilisem, siis meie lasteaed pooldab seda mõtet, et on vaja lastele õpetada, kuidas õigesti erinevaid digivõimalusi kasutada.

Alustasime lihtsamatest asjadest, mis on lastele aimatavad ja meeldivad. Muidugi on meie rühmades olemas ka interaktiivsed tahvlid ning õpetajad viivad läbi õppetegevusi neid aktiivselt kasutades. Aga laste lemmikud on siiski meie uued põranda robotid.

Maardu lasteaed Rukkilill soetas esimesed robotid (Blue-Bot, Bee-Bot) 2018. aastal HITSA projekti rahalise toetuse abil. Toetuse tulemusel sai soetatud robotid lõimida õppetegevustesse, mis muutis tegevused mitmekesisemaks ja mängulisemaks. Lisaks soetati projekti raames tehnoloogia valdkonna jaoks õppevahendid: õppematid, pildid, kaardid. 2018. a. septembrist hakkasid lasteaia vanemad rühmad kasutama digiseadmeid igapäevases õppetegevuses, millest nüüdseks on väljakujunenud õppetegevused digivahenditega kõigis lasteaia aiarühmades. Bee- ja Blue- botide abil omavad lapsed esimesi teadmisi lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest, laste jaoks loomulikul viisil – mängu kaudu. Armsad väikesed robotid aitavad lastel oma teadmisi, loovust, mõju arendada. Lisaks, on see väga lõbus!

img-fluid