Webbyt
Webbyt
UUDISED  
Webbyt
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS  
Webbyt
LAPSEVANEMALE  
Webbyt
KONTAKTID  
RUS  l  EST
LASTEAED RUKKILILL


         
 
Webbyt
Webbyt LASTEAIAST
Webbyt
Webbyt
Arengukava
Webbyt
Kodukord
Webbyt
Hoolekogu
Webbyt
Kriisiplaan
Webbyt
Toitlustamine
 
Webbyt

Toitlustamine

Webbyt

Toidupäeva maksumus: sõimerühmas 1,41 eurot

                                      aiarühmas 1.47 eurot

 

Lasteaia toiduraha toetuse avaldus:

http://maardu.kovtp.ee/documents/820601/948099/Kooli-lasteaia+toiduraha+toetuse+avaldus.pdf/8d7d1e27-8441-413b-84f0-530576782847?version=1.0&inheritRedirect=true