Webbyt
Webbyt
UUDISED  
Webbyt
LASTEAIAST  
Webbyt
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS  
Webbyt
KONTAKTID  
RUS  l  EST
LASTEAED RUKKILILL


         
 
Webbyt
Webbyt LAPSEVANEMALE
Webbyt
Webbyt
Vastuvõtt
Webbyt
Lasteaiatasud
Webbyt
Põhimäärus
Webbyt
Kasulikud lingid
 
Webbyt

Kasulikud lingid

Webbyt

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord

Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Haridustöötajate tööaeg

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord