Webbyt
Webbyt
UUDISED  
Webbyt
LASTEAIAST  
Webbyt
LAPSEVANEMALE  
Webbyt
KONTAKTID  
RUS  l  EST
LASTEAED RUKKILILL


         
 
Webbyt
Webbyt ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
Webbyt
Webbyt
Õppekava
Webbyt
RÜHMAD
Webbyt
Tasandusrühm
Webbyt
Päevarežiim
Webbyt
Tunniplaan
Webbyt
Kodukord
 
Webbyt

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Webbyt

Tere tulemast meie lasteaeda!

Üheks õppe- ja kasvatustegevuse põhimõteteks on laste digipädevuse alusoskuste kujundamine. Miks on oluline kujundada laste digipädevusi juba lasteaias? Meid ümbritseb iga päev tehnoloogia, lapsed puutuvad  kokku kõikvõimalike digivahenditega varajasest east saadik, tunnevad ja käsitlevad neid palju rohkem ja osavamalt kui nende vanemad või õpetajad lasteaias. Tavaliselt piirduvad laste oskused digivahendite kasutamisel just mängudega: nt. nutitelefon, mängukonsool, millega saab  laps ilma väljaõppeta hästi hakkama. Tänapäevased IT-teenused on kasutajasõbralikud ja intuitiivselt arusaadavad. Kuna meie maailm on iga aastaga  elektroonilisem, siis meie lasteaed pooldab seda mõtet, et on vaja lastele õpetada, kuidas õigesti erinevaid digivõimalusi kasutada.

Alustasime lihtsamatest asjadest, mis on lastele aimatavad ja meeldivad. Muidugi, on olemas meil ka interaktiivsed tahvlid rühmades ning õpetajad korraldavad õppetegevusi ka nende aktiivsel kasutamisel. Aga lastelemmikud on siiski meie uued põrandarobotid.

Maardu Lasteaia Rukkilill projekt robootiliste vidinate õppetöös kasutamisest sai 2018. aastal rahalise toetuse HITSA poolt ning tulemusena olid soetatud laste õppetegevuste mitmekesistamiseks robotid. Nii ilmusid lasteaias Bee- ja Blue botid ja teised vajalikud õppematerjalid: õppematid, pildid, kaardid. 2018. a. septembrist hakkavad lasteaia rühmad kasutama digiseadmeid igapäevases õppetegevuses. Bee- ja Blue- botide abil omavad lapsed esimesi teadmisi lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest, laste jaoks loomulikul viisil: mängu kaudu. Armsad väikesed põrandarobotid aitavad lapsi oma teadmisi, loovust, mõju arendada. Lisaks, on see väga lõbus!

Õppekavast väljavõte

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

2) lapse tervise kaitse ja tugevdamine, tervete eluviiside ja harjumuste kujundamine.

3) lapse loovuse ja iseseisvuse toetamine;

4) mängu kaudu õppimine;

5) digipädevuse alusoskuste kujundamine;

6) lapse ümbritsevasse maailma sh. loodusesse hooliva suhtumise kujundamine;

7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

8) kodu ja lasteasutuse meeskonnatöö;

9) eesti kultuurtraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Tunnetus- ja õpioskused

Tunnetusoskus tähendab oskust tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse, st oskust juhtida oma taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.

Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel  6 – 7aastane laps:

  1. Saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna;
  2. Mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;
  3. Tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;
  4. Kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni;
  5. Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
  6. Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada;
  7. Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
  8. Kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist;
  9. Omab esimesi teadmisi lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest.

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suvel

Õppetöös kasutatakse kaasaegsed õppevahendid, nt. targad elektroonilised seadmed Bee-bot ja Blue-bot.  Digiseadmetega õppetegevus korraldatakse regulaarselt aiarühmades (alates 4. eluaastast).

2018 – 2019. aasta tegevuskava digiõppe valdkonnas

 

Periood

Tegevus

Sihtrühm

             Oktoober

Tutvumisseminar

“Põrandarobotid lasteaia õppetöös”

Õpetajad

            November

Tutvumine robotitega aiarühmades.

Esimesed tunnid

Rühmad:

Pihlakad (6 – 7), Lepatriinud (5-6), Karikakrad (4-5), Kellukesed (4-6), Mesilased (5-6)

                  Märts

 

 

Digiõppe kuu

Igas rühmas robotite kasutamisega planeeritud õppe- ja mänguline tegevus.

Rühmad:

Pihlakad (6 – 7), Lepatriinud (5-6), Karikakrad (4-5), Kellukesed (4-6), Mesilased (5-6)

 Aprill

 Õppenõukogu

“Õppeaasta tulemused”
sh. ka digiõppe valdkonnas

Põrandarobotite kasutamine õppe- ja mängutegevuste korraldamisel

 Õpetajad

 

Lasteaias on õppeaastal 2018/2019 avatud kokku 15 rühma: 4 sõimerühma, 1 tasandusrühm, 1 Hea Algus, 1 liitrühm ja 8 aiarühma

 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу детский сад